ATT GÅ I SAMTAL
IMG_0516

Att gå i samtal


Många upplever en vardag med högt tempo, press och stress av olika slag. Utan tid till återhämtning och eftertanke blir vi utslitna och utmattade. Känslor av tomhet, orkeslöshet, nedstämdhet, oro och ångest är mycket vanligt. Trötthet och olust likaså.


Flera studier bekräftar att den existentiella dimensionen har stor betydelse för upplevd god hälsa. Tro och sund andlighet är viktiga bitar som påverkar vårt mående. För den som önskar finns möjlighet att stanna till och reflektera också inför tro, tvivel och andlighet.
EN BLICK BAKÅT FÖR ATT SE FRAMÅT


För att se framåt, och bättre förstå din "nu- situation", kan det vara hjälpsamt att stanna till inför din historia och dina erfarenheter. Vad har format dig som kanske fortfarande påverkar här och nu? Vi stannar till inför viktiga relationer och perioder i livet som tex ursprungsfamilj, uppväxt, ungdomsår och betydelsefulla relationer längs vägen. När vi får syn på oss själva, och vad som varit viktigt både positivt och negativt, kan det vara lättare att göra avstamp framåt!

PROVA PÅ ETT FÖRSTA SAMTAL!


Det första samtalet är av orienterande karaktär. Du får berätta om din situation och jag ställer kompletterande frågor. Vi avslutar med att ringa in vad du önskar hjälp med och hur vi kan tillsammans arbeta för det.


Efter det första samtalet kan du alltid avgöra om du vill fortsätta eller inte.
ÅTERBUD OCH AVBOKNINGAR


I möjligaste mån försöker jag erbjuda en ny tid, men vid återbud eller avbokning senare än två arbetsdagar faktureras hela kostnaden.