ERBJUDER


PSYKOTERAPI


Din erfarenhet och din berättelse är i fokus. Du kommer med det du vill att vi samtalar om och arbetar med. Timmen är din. Vi blickar bakåt och vi ser framåt.


I samtalen får du en bättre förståelse för hur erfarenheter, viktiga relationer, känslor, tankar och beteende påverkar. Att gå i samtal är ett sätt att komma vidare, att bearbeta och hitta nya förhållningssätt och hållbara strategier för att må bra igen.


Jag erbjuder kortare eller längre samtalsserier. 5-15 samtal är ett riktmärke.

 

HANDLEDNING

ENSKILD/GRUPP

 

Handledningen kan fungera olika för oss beroende på vad vi behöver. Handledning, som en soptunna, gör det möjligt för mig att bli av med emotionella sopor, sådant som tynger och skaver. Handledningen kan vara som en ventil där jag i ett tryggt rum får pysa. Att konstruktiv ta hand om detta övertryck gör det möjligt för oss att vara och förbli professionella. Handledning, som en rastplat,s ger möjlighet till vila och påfyllnad för att kunna orka arbeta vidare. Ofta behöver vi utforska våra känslor, olika tillstånd vi hamnar i för att hitta vägar vidare. Handledningen blir som ett laboratorium.


I handledning får du stöd och hjälp i arbetsrelaterade ärenden, som tex frågeställningar, situationer du står i, upplevelser av små eller stora probem. I handledning får du hjälp att förstå reaktioner, vad du kan göra för att komma vidare och hur du kan förhålla dig till liknande situationer framöver.FÖRELÄSNING


Vi hör ofta att psykisk ohälsa ökar i samhället.

Tonåringar och unga är många gånger särskilt utsatta för press, stress och ovisshet. Vardagens utmaningar ska samsas med en osäker framtid.


Det är normalt att vi mår dåligt ibland, men det är också viktigt att få stöd när så behövs. När någon i vår närhet inte mår bra kan det vara svårt att veta hur jag som vän bäst kan stötta.


Vad är hjälpsamt när någon kämpar med oro, ångest och nedstämdhet?  

 

Kyrkan möter människor i olika livsskeden och åldrar. Kyrkan har en viktig roll att fylla i mötet med tonåringar och ungdomar på väg in i vuxenlivet. 

 

Föreläsningen bygger på materialet i ”När en kompis mår dåligt” (utgiven av ARGUMENT förlag) och vänder sig till den som vill stanna upp inför frågor som varför mår vi dåligt ibland, att prata om det svåra och att ibland inte prata alls, om att göra något, men inte allt och betydelsen av själv be om hjälp.


I föreläsningen ges utrymme för reflektion och samtal till exempel utifrån frågan; Hur kan vårt sammanhang vara ett stöd för den som mår dåligt?